Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

Biznes społecznie odpowiedzialny

Góra
Góra

Biznes społecznie odpowiedzialny

Obszar społecznej odpowiedzialności traktujemy z najwyższą troską. Dlatego opracowaliśmy kompleksową strategię w tym zakresie i wszystkie nasze działania zebraliśmy w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu NEUCA. Dzięki temu możemy szeroko komunikować nasze cele i priorytety oraz kolejne kroki zmierzające do ich realizacji.

DBAMY O PRACOWNIKÓW

W Grupie NEUCA naszą odpowiedzialność względem otoczenia rozumiemy przede wszystkim jako troskę o naszych pracowników i współpracowników. Wiedząc, że zdrowie i dobre samopoczucie wpływają na efektywność pracy, staramy się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa oraz warunki do zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.

Benefity

W zależności od zaszeregowania pracownicy mają dostęp do wielu benefitów pozapłacowych: pakietu rekreacyjno–sportowego, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie oraz funduszu inwestycyjnego, które dopełniają system wynagradzania.

W okresie przedświątecznym pracownikom przysługują dodatkowe świadczenia w postaci przedpłaconych kart upominkowych. W wypadku kłopotów ze zdrowiem lub zdarzeń losowych oferujemy pracownikom zapomogi lub nisko oprocentowane pożyczki.

Od 2014 roku w NEUCA działa program adresowany do rodziców w ramach pakietu świadczeń socjalnych. Oferuje on obojgu rodzicom wiele form wsparcia w rodzicielstwie — od dofinansowania żłobka bądź przedszkola przez wyprawki dla dzieci aż po dodatkowy dzień płatnego urlopu w dniu urodzin dziecka. Z kolei w ramach prozdrowotnego programu My Dbamy dajemy pracownikom możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych w miejscu pracy (np. osteobus) i propagujemy zdrowy styl życia.

 

Program NEUCAaktywni

Zachęcamy pracowników do aktywnego spędzania wolnego czasu – służy temu kompleksowy program NEUCAaktywni. Trzy podprogramy motywują do aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie i pomocy potrzebującym.

W ramach programu NEUCAaktywni pracownicy regularnie uprawiają wybrane dyscypliny sportowe, biorą udział w zawodach i wdrażają w życie inne zdrowe nawyki. Ich dodatkową motywacją jest fakt, że w zamian za podejmowane aktywności NEUCA przekazuje pieniądze na szczytny cel w ramach Marszu NEUCA dla Zdrowia — dwie prozdrowotne akcje skierowane do seniora.

NEUCAaktywni_sport to propozycja dla pracowników, którzy chcą się integrować poprzez wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu. Dzięki dofinansowaniu wynajmu sal sportowych firmowe zespoły sportowe mogą regularnie trenować i dbać o utrzymanie kondycji również zimą. Korzystając z programu NEUCAaktywni_wolontariat, pracownicy realizują w swoich środowiskach projekty wolontariackie. Co roku wyłaniamy najoryginalniejsze pomysły sprzyjające budowaniu relacji pracowników wolontariuszy ze społecznościami lokalnymi. Autorzy najlepszych projektów otrzymują wsparcie finansowe na ich realizację. W 2015 roku pomogliśmy wolontariuszom w zrealizowaniu 6 projektów, m.in. wsparliśmy: wypoczynek dzieci w czasie wakacji, przedstawienia teatralne z dziećmi w roli głównej — promujące zdrowy tryb życia, organizację rodzinnej wycieczki rowerowej promującej aktywny wypoczynek, odnowienie i doposażenie kącika zabaw w szpitalu dziecięcym, organizację cyklu spotkań edukacyjnych i treningów przygotowujących seniorów do corocznej akcji, tj. Marszu NEUCA dla Zdrowia.

 

Akademia Seniora

W 2015 roku dzięki uczestnikom Marszu NEUCA dla Zdrowia został zrealizowany projekt edukacyjny dla seniorów (m.in. słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członków Rady Seniorów). Był to cykl wykładów poświęconych zdrowiu i profilaktyce zdrowotnej, opracowany pod kątem potrzeb/zainteresowań osób powyżej 60. roku życia).

 

Pudełko Życia

To drugi projekt zrealizowany dzięki uczestnikom Marszu NEUCA dla Zdrowia.

Ideą jest umożliwienie służbom ratowniczym udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy, zwłaszcza w przypadku osób samotnych, schorowanych, starszych. Pudełko opatrzone jest specjalną naklejką. Znajdują się w nim informacje podane przez pacjenta: choroby, na jakie choruje, leki, które przyjmuje, substancje, na jakie jest uczulony, kontakt do osób, które należy powiadomić, oraz informacje organizacyjne.

Pudełko Życia z wypełnionym formularzem pacjent przechowuje w lodówce. Umieszcza na niej magnetyczną plakietkę z informacją o tym, że pudełko jest w środku. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia służby ratunkowe sięgają po Pudełko Życia, a informacje w nim zawarte pomagają prowadzić akcję ratunkową.

15 tys. pudełek zostało nieodpłatnie rozprowadzonych wśród mieszkańców Torunia i okolic, były one dostępne w niezależnych aptekach oraz w Urzędzie Miasta Torunia.

Korzyść z programu jest podwójna: nasi pracownicy i mieszkańcy Torunia są zdrowsi, a potrzebujący zyskują wsparcie.

 

Zdrowie przede wszystkim

Działalność NEUCA opiera się na dostarczaniu do aptek leków, nierzadko tych ratujących życie. Wiąże się więc ona z ogromną odpowiedzialnością w tym obszarze — zarówno w skali makrospołecznej, jak i jednostkowej. Zdrowie w naturalny sposób jest kluczową wartością, której podporządkowane są nasze działania o charakterze społecznym. Przybierają one różne formy, adresujemy je do wielu grup, jednak ich wspólnym mianownikiem jest ochrona zdrowia.

Fundacja NEUCA dla Zdrowia

Konsekwentnie edukujemy pacjentów, pomagamy chorym i potrzebującym w dostępie do terapii, a niezależnych farmaceutów wspieramy w realizacji ich misji — opieki farmaceutycznej. To kluczowe obszary strategii społecznej odpowiedzialności NEUCA. Stworzyliśmy ją przy udziale naszych pracowników oraz przedstawicieli grup zewnętrznych interesariuszy: środowiska akademickiego, pacjenckiego, lekarskiego, a także lokalnych władz oraz NGO.

Fundacja NEUCA dla Zdrowia, która działa od 2013 roku i koordynuje działania o charakterze prospołecznym, pozwala nam jeszcze skuteczniej realizować naszą politykę.

Marsz NEUCA dla zdrowia

W 2015 roku odbyła się już czwarta edycja Marszu NEUCA dla Zdrowia, którego celem jest promowanie zdrowych, aktywnych form spędzania wolnego czasu. We wrześniu zaprosiliśmy torunian na charytatywny marsz nordic walking. Za każdy kilometr przebyty przez jednego uczestnika marszu przekazaliśmy 2 zł na dwie akcje prozdrowotne skierowane do osób starszych. W sumie uczestnicy marszu „wychodzili” ok. 175 tys. zł.

Pieniądze z wcześniejszych trzech edycji (ponad 350 tys. zł) wsparły budowę Banku Komórek Macierzystych w Toruniu.

Pomoc potrzebującym

Poprzez zdefiniowaną w obszarze zdrowia politykę społeczną, zgodnie z przyjętym Regulaminem, Fundacja NEUCA dla Zdrowia wspiera również osoby ciężko chore, potrzebujące pomocy bądź organizacje i instytucje działające na ich rzecz. Pomagamy, udzielając wsparcia w różnych formach – przekazujemy leki bądź innego rodzaju pomoc rzeczową, dofinansowujemy rehabilitację i leczenie. W 2015 roku z tego rodzaju pomocy skorzystali podopieczni różnych instytucji.

Program Pomocy Pacjentom

We współpracy z farmaceutami w całej Polsce (w programie uczestniczy ponad 4 tys. aptek) działamy na rzecz poprawy opieki farmaceutycznej oraz wzmocnienia profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów dotkniętych i zagrożonych schorzeniami przewlekłymi. Chcemy konsekwentnie zwiększać świadomość w zakresie czynników ryzyka, objawów i skutecznej terapii. Za pośrednictwem aptek do pacjentów trafiają bezpłatne poradniki (do tej pory poświęcone m.in. chorobom onkologicznym, kardiologicznym, układu oddechowego czy cukrzycy), a w wybranych lokalizacjach odbywają się akcje edukacyjno–profilaktyczne, np. bezpłatne badania specjalistyczne. W 2015 roku do pacjentów trafiło ponad 600 tys. bezpłatnych poradników, które dotarły do 2 mln czytelników.

W obszarze opieki farmaceutycznej wspieramy również edukację studentów farmacji. Jej praktyczny wymiar prezentują na wykładach uznani eksperci, którzy dzielą się ze studentami doświadczeniem w ramach spotkań z cyklu Akademia Młodego Farmaceuty. W 2015 roku odbyły się one na czterech uczelniach medycznych w Polsce.

 

Etyka i odpowiedzialność

Rzecznik ds. Etyki i Kodeks Postępowania

Naszą największą wartością są ludzie, dlatego też szczególną wagę przykładamy do relacji międzyludzkich, poszanowania odrębności i propagowania etycznych zachowań. Aktywnie działa Rzecznik ds. Etyki, który reaguje na zgłoszone próby zachowania będącego w sprzeczności z wartościami NEUCA. Dzięki systematycznej edukacji i szkoleniom wzrasta świadomość tego, jak ważna dla efektywności jest dobra atmosfera w pracy. Zbiór wartości i zasad, którymi kierujemy się w relacjach wewnątrz firmy i w kontaktach z naszymi klientami oraz partnerami biznesowymi, zawarliśmy w Kodeksie Postępowania NEUCA.

Ochrona środowiska

Pamiętając o odpowiedzialności również wobec otoczenia, w którym działamy, staramy się minimalizować oraz stale monitorujemy nasz wpływ na środowisko.