Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

Dystrybucja farmaceutyków

Góra
Góra

Dystrybucja farmaceutyków

Efektywność marżową realizujemy poprzez skuteczne wdrożenie systemu zarządzania produktem farmaceutycznym w kategoriach terapeutycznych.

Grupa NEUCA obsługuje 600 producentów. Oferta handlowa obejmuje około 17 tys. produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych, dobranych zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym. W tym celu rynek został sklasyfikowany i podzielony pod kątem grup terapeutycznych na kategorie, których zarządzaniem zajmuje się wysoko wyspecjalizowana grupa menedżerów.

Asortyment wchodzący w skład poszczególnych grup jest efektem prac polegających na weryfikacji faktycznych potrzeb rynku z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego dystrybutora, apteki i pacjenta oraz pozycji rynkowej producenta. Tak dokładny podział pozwolił na wyodrębnienie szczególnie ważnej grupy produktów, tzw. Kategorii B, w zakresie której funkcjonuje ok. 3500 preparatów generujących najwyższą marżę dla organizacji i klientów. W ramach wspierania budowy zwiększonego udziału tego asortymentu w sprzedaży podejmowanych jest szereg działań i projektów dodatkowych, takich jak program Partner+ oraz ZYSK+, czy stworzenie zasad doboru preparatów do akcji marketingowych w oparciu o Kategorię B. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie optymalnego portfolio produktów dla klienta/pacjenta przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści w całym łańcuchu dostaw.

Z ofert promocyjnych naszych spółek handlowych korzysta ponad 11 tys. aptek miesięcznie. Dzięki partnerskim relacjom w działania marketingowe Grupy aktywnie angażuje się około 200 producentów z 3,9 tys. pozycji asortymentowych w cyklu miesięcznym.

Serwisy zapewniające dystrybucję numeryczną i dystrybucję ważoną umożliwiają uzyskiwanie przewag konkurencyjnych poprzez wzrost udziałów rynkowych wybranych produktów w poszczególnych kategoriach terapeutycznych.

Duże znaczenie w regularnej ofercie asortymentowej odgrywa oferta promocyjna.

 

 

Wspieramy niezależne apteki

W Grupie NEUCA realizacji każdego naszego działania towarzyszy misja firmy: Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce.

Staramy się właściwie i w odpowiednim czasie reagować na potrzeby naszych klientów i zmieniające się otoczenie rynkowe.

Farmaceutom współpracującym z Grupą NEUCA oferujemy wsparcie i rozwój już na etapie ich edukacji (Wydziałów Farmaceutycznych). Towarzyszymy naszym klientom także na każdym etapie rozwoju ich apteki, gwarantując jednocześnie lojalność, wiedzę, doświadczenie i szereg rozwiązań biznesowych.

 

ZYSK+

ZYSK+ to program dla aptek niezależnych, którego celem jest wsparcie apteki w obszarze sprzedaży do pacjenta oraz zwiększenie rentowności apteki.

ZYSK+ został skonstruowany tak, aby wsparcie udzielane w tym obszarze aptece przyczyniło się do jej sukcesu rynkowego.

Dzięki usługom świadczonym przez Grupę NEUCA w ramach programu ZYSK+ apteka:

 • pozyskuje dodatkowe środki finansowe w formie premii otrzymywanej za zakup preparatów z listy dedykowanej,
 • ma możliwość wypracowania nieograniczonych korzyści, uzależnionych tylko od poziomu jej zaangażowania w program,
 • otrzymuje efektywny i bezobsługowy system motywacji pracowników aptek w postaci kart przedpłaconych, na które przekazywana jest premia za sprzedaż (ZYSK+ Benefit),
 • otrzymuje wsparcie w rozwoju kompetencji sprzedażowych personelu,
 • uzyskuje dostęp do narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w aptekach sieciowych,
 • otrzymuje rabat za zakup preparatów Marki Farmaceuty (jedyny program, w którym produkty APTEO®, PLUS DLA SKÓRY™ oraz GENOPTIM® są dodatkowo rabatowane),
 • ma gwarancję pozostania w pełni niezależną.

Działania podejmowane w 2016 roku będą przede wszystkim nastawione na jeszcze bardziej aktywne wsparcie sprzedaży do pacjenta. Chcemy zwiększać liczbę aptek z wdrożonym systemem motywacyjnym ZYSK+ Benefit oraz korzystających z rozwiązania zarządzającego strefą impulsową. Planujemy również uruchomienie nowych narzędzi, które pozwolą właścicielowi osiągnąć jeszcze wyższy poziom korzyści.

 

PARTNER+ ORAZ PARTNER

Partner+ to partnerski program wsparcia aptek niezależnych, który istnieje w ofercie Grupy NEUCA od II połowy 2014 roku.

Zgodnie z założeniami stał się najbardziej zaawansowanym programem w całym portfelu programów wsparcia, realizując zadanie aktywnego i dynamicznego rozwoju apteki.

Partner+

Aby realizować swój podstawowy cel, którego odzwierciedleniem jest hasło przewodnie „Wspieramy rozwój Twojej Apteki”, program swoim zasięgiem objął najistotniejsze z punktu widzenia apteki obszary jej funkcjonowania, zapewniając uczestniczącym w nim klientom dostęp do:

 • zestawu zaawansowanych narzędzi i serwisów, które przyczyniają się do stałego wzrostu generowanej przez aptekę marży i poprawiającej się rentowności jej funkcjonowania,
 • profesjonalnego doradztwa biznesowego świadczonego przez dedykowany i rozbudowywany zespół koordynatorów, których stała opieka skupiona jest wokół rozwijania kompetencji biznesowych pracujących w aptekach farmaceutów,
 • kompleksowego wsparcia pozwalającego aptece podnosić efektywność biznesową w takich obszarach jak: dobór optymalnej szerokości dostępnego w aptece asortymentu, optymalizacja stanów magazynowych apteki, zarządzanie ceną sprzedawanych przez aptekę produktów, zgodne z prawem działania marketingowe i promocyjne kierowane do pacjentów apteki czy zarządzanie ekspozycją apteczną,
 • dodatkowego źródła przychodów będącego wynikiem budowy synergicznej współpracy w ramach trójstronnych relacji apteka – dostawca – producent i innych realizowanych w ramach programu serwisów.

W strategii 2016 roku zapisany jest dalszy dynamiczny rozwój programu Partner+, zarówno w zakresie liczebności przystępujących do niego aptek, jak i samego jego kształtu.

Partner

Uzupełnieniem oferty Partner+ będą serwisy świadczone w ramach nowego programu modułowego Partner (dotychczas Świat Zdrowia Partner). Obecnie trwa tworzenie zespołów merytorycznych, które będą opracowywały harmonogram wdrożenia programu. Nowa, zmieniona formuła zostanie skierowana zarówno do klientów uczestniczących w jego dotychczasowej formie, jak i nowych, zainteresowanych przystąpieniem do niego.

 

PROGRAM POMOCY PACJENTOM

Program Pomocy Pacjentom realizowany jest niemal w 4 tys. aptek i poradni medycznych. PPP jest wsparciem dla farmaceutów w pełnieniu ich misji, jaką jest opieka farmaceutyczna, podejmuje też działania skierowane do pacjentów, obejmujące profilaktykę zdrowotną, edukację i poprawę jakości życia.

Program konsoliduje działania także z innymi podmiotami opieki zdrowotnej. Poprzez współpracę z poradniami medycznymi Świat Zdrowia i organizacjami pozarządowymi budujemy nowy wymiar edukacji zdrowotnej.

Program Pomocy Pacjentom w roku 2015 został wzbogacony o bezpłatne mobilne badania diagnostyczne. Wykonanych zostało ponad 6 tys. badań spirometrycznych. Około 6,5 tys. pacjentów zostało zdiagnozowanych w kierunku chorób układu sercowo–naczyniowego. Program cieszy się dużym zainteresowaniem farmaceutów i pacjentów.

W 2016 roku wspomagać będziemy farmaceutów i edukować pacjentów w zakresie następujących problemów zdrowotnych:

 • choroby układu sercowo–naczyniowego,
 • choroby układu oddechowego,
 • dysfunkcje ruchu,
 • cukrzyca i otyłość,
 • choroby skóry,
 • depresja i choroby psychiczne,
 • nietrzymanie moczu

oraz inne masowe schorzenia społeczne.

Wyruszą także w Polskę mobilne przychodnie, aby poprawić świadomość i wiedzę pacjentów w całym kraju.

 

Najwyższy poziom obsługi klienta

Osiągnęliśmy 6,95 mld zł przychodów, uzyskując poziom sprzedaży o 6% wyższy niż w 2014 roku. W 2015 docieraliśmy do rynku i klientów poprzez struktury liczące 90 reprezentantów handlowych.

W minionym roku Grupa NEUCA konsekwentnie umacniała swoją pozycję na rynku, rozwijała działalność oraz ulepszała ofertę dla klientów. Dzięki zwiększaniu skali działalności zdobywała mocniejszą pozycję negocjacyjną wobec partnerów biznesowych, co bezpośrednio przekładało się na skuteczniejszą realizację misji zapewniania lepszej przyszłości wszystkim niezależnym aptekom w Polsce.

W 2015 roku zrealizowaliśmy sprzedaż do prawie 850 szpitali publicznych i niepublicznych. W ramach segmentu sprzedaży pozaaptecznej docieramy do 2,5 tys. podmiotów (gabinety lekarskie, hospicja, zakłady karne, domy opieki społecznej itp.).

Jednym z najważniejszych strategicznych kierunków i jedną z kluczowych wartości NEUCA jest satysfakcja klienta.

Kontynuujemy zaawansowane prace nad projektem CRM. Dla NEUCA to przede wszystkim droga do realizacji strategii i misji Grupy, której celem jest przygotowanie dedykowanej, jak najlepiej dostosowanej do potrzeb klienta obsługi, tak w wymiarze oferty handlowej, jak i serwisu.

Rozwijamy projekt OTIF (z ang. on time in full) doskonale uzupełniający wskaźnik satysfakcji klienta z realizacji zamówień — jeden z kluczowych procesów dla organizacji. Chcemy udoskonalić go poprzez zdefiniowanie i wdrożenie pomiaru jakości procesu z perspektywy potrzeb i satysfakcji klienta. Takie podejście gwarantuje osiągnięcie jednego ze strategicznych założeń, czyli zapewnienie serwisu indywidualnie uzgodnionego z klientem.

Przez cały 2015 rok pracowaliśmy nad ciągłym doskonaleniem procesów obsługi klienta, zarówno przez bieżące prace operacyjne bazujące na badaniach satysfakcji i wewnętrznych miernikach poziomu jakości, jak i nowe projekty (OTIF), co w połączeniu z projektem CRM spowoduje istotnie odczuwalną przez klienta poprawę jakości serwisu. Wszystkie powyższe działania kontynuować będziemy w 2016 roku.

Z myślą o wsparciu niezależnych aptek w rozwoju biznesu pod koniec roku w strukturach sprzedaży powołaliśmy stanowisko doradcy aptecznego. Jego zadaniem jest wsparcie odsprzedaży wybranych preparatów, a także pomoc aptece w rozwoju kompetencji.

 

Serwisy logistyczne dla producenta

NEUCA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji nowoczesnych rozwiązań dystrybucyjnych.

Poprzez swoje spółki zależne: Farmada Transport, NEUCA Logistyka, NEKK i INFONIA, poza podstawową działalnością, świadczy usługi logistyczne oraz marketingowe, takie jak:

 • transport krajowy i międzynarodowy,
 • magazynowanie,
 • wynajem powierzchni do prowadzenia hurtowni farmaceutycznych,
 • call center,
 • infolinia,
 • szeroki zakres usług promocyjno–marketingowych — od ulotki po kampanie medialne,
 • serwisy „szyte na miarę”, tworzone pod potrzeby zleceniodawcy, łączące wszystkie ww. elementy.

Ponad 20 producentów powierzyło NEUCA obsługę różnych tego typu projektów. Wśród nich znajdują się kluczowi dostawcy leków na rynku, tacy jak: Sanofi, Novartis, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, Astellas i wielu innych.

 

Synoptis Pharma

Synoptis Pharma jest dynamicznie rozwijającą się firmą technologiczną. Zajmuje się produkcją i rejestracją leków, wykorzystując nasze kluczowe kompetencje.

Kompetencje Synoptis Pharma:

REJESTRACJA
Wysokiej klasy specjaliści odpowiedzialni za rejestrację naszych produktów zapewniają, że spełniają one wymagania odpowiednich urzędów: Głównego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Przygotowywana dokumentacja rejestracyjna produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych opracowywana jest zgodnie z prawem oraz wytycznymi – zarówno polskimi, jak i europejskimi. Dzięki temu produkty lecznicze rejestrowane są zgodnie z procedurami krajowymi i europejskimi.

ZAPEWNIENIE I KONTROLA JAKOŚCI (QA/QC)
Współpracujemy tylko z takimi zakładami produkcyjnymi, które w trosce o najwyższą jakość i bezpie­czeństwo produktów wdrożyły systemy GMP, HACCP, BRC, IFS, GHP lub ISO, w zależności od statusu wytwarzanego produktu. Nadzorujemy procesy wytwórcze poprzez kwalifikację dostawców surowców oraz audyty jakościowe u podwykonawców. Badamy wszystkie nasze produkty przed wprowadzeniem do obrotu. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów w całym okresie ich trwałości, dlatego prowadzimy badania stabilności — nie tylko dla produktów leczniczych, ale także dla suplementów diety i innych produktów o statusie środków spożywczych.

W 2015 roku przyjęliśmy 1086 dostaw produktów Apteo®, PLUS DLA SKÓRY™ i Genoptim®, tj. prawie 27 mln sztuk produktów. Wszystkie dostawy zostały wnikliwie sprawdzone przez Zespół QA/QC w Ołtarzewie. W tym samym czasie sprzedaliśmy prawie 29 mln sztuk. Tylko niewielki odsetek tych produktów posiadał wady jakościowe. Wskaźnik reklamacji za rok 2015 wyniósł 0,02%.

REFUNDACJA
Za refundację naszych produktów leczniczych odpowiada Biuro Badań i Rozwoju. Zajmuje się ono przygotowaniem pełnej dokumentacji, w tym wniosków o ustalenie ceny urzędowej oraz wpisanie produktów na listy refundacyjne.

NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM FARMAKOTERAPII (PHARMACOVIGILANCE)
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, wypełniamy obowiązki dotyczące pharmacovigilance — nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Działamy zgodnie z odpowiednimi procedurami wewnętrznymi, jak i przepisami, zarówno krajowymi, jak i europejskimi. Nasi specjaliści gromadzą, oceniają i wyciągają wnioski z ewentualnych zgłoszeń działań niepożądanych, by nieprzerwanie monitorować relację korzyści i ryzyka.

 

Synoptis Industrial

Synoptis Industrial jest pierwszą produkcyjną spółką Grupy NEUCA, która rozpoczęła działalność operacyjną w IV kwartale 2014 roku. Jej misją jest oferowanie pełnego portfela usług kontraktowych z zakresu produkcji dotyczących przemysłu farmaceutycznego.

Synoptis Industrial działa w różnych obszarach biznesowych na potrzeby wewnętrzne Grupy NEUCA, jak i usługowo w zakresie takim jak:

 • produkcja i pakowanie tabletek i kapsułek,
 • import produktów spoza Unii Europejskiej,
 • kontrola jakości serii w laboratorium,
 • dopuszczenie do obrotu na terenie UE,
 • przepakowanie ręczne produktów na potrzeby branż: kosmetycznej, farmaceutycznej oraz badań klinicznych.

Korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych w procesach produkcji, pakowania i zarządzania systemem jakości w celu dostarczenia produktów farmaceutycznych i suplementów diety spełniających rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej.

Nasza polityka jakości opiera się na wytycznych europejskich GMP (dobrej praktyki wytwarzania leków) oraz ICH (międzynarodowej konferencji harmonizacji).

Kierujemy się filozofią PDCA (plan-do-check-act), przez co jesteśmy organizacją uczącą się, stale podnoszącą poziom procesów i świadczonego serwisu.

 

Dostarczamy aptekom najwyższych korzyści w ramach oferty marek farmaceuty

Plus Dla Skóry

Kosmetyki PLUS DLA SKÓRY™ powstały przy współpracy z uznanymi w Polsce laboratoriami kosmetycznymi, co gwarantuje wysoką jakość produktów. Do produkcji wykorzystujemy nowoczesne składniki i opatentowane kompozycje, równocześnie zachowując atrakcyjne ceny dla finalnego odbiorcy. Obecnie oferta składa się z ponad 70 produktów.

W 2015 roku poszerzyliśmy tę ofertę oraz wprowadziliśmy nowe linie kosmetyków aptecznych do opalania oraz MEN PLUS Solutions do pielęgnacji cery dla mężczyzn.

Genoptim

Od ponad 4 lat bezustannie pracujemy na sukces marki GENOPTIM® – profesjonalnej marki leków generycznych. Oferta tej marki umożliwia farmaceutom połączenie wypełnienia misji zawodu z prowadzeniem stabilnego biznesu. Pacjentom zaś oferujemy skuteczną i bezpieczną terapię w cenie, która pozwoli im na wykupienie recepty. Marka GENOPTIM® obejmuje w chwili obecnej 44 produkty w najpopularniejszych na rynku kategoriach terapeutycznych, takich jak: układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy, nerwowy, urologia, okulistyka oraz antybiotyki. Marka poszerzyła swoją ofertę o kolejne produkty szpitalne.

Apteo

Sukcesywnie poszerzamy także portfolio marki APTEO® o kolejne preparaty. APTEO® to marka stworzona z myślą o farmaceutach i w odpowiedzi na ich najważniejsze potrzeby. Jej szerokie portfolio obejmuje suplementy diety, środki ogólnego spożycia, produkty lecznicze OTC, wyroby medyczne, artykuły higieniczne oraz materiały diagnostyczne i opatrunkowe.

W pięciu subliniach tej marki wprowadziliśmy w 2015 roku 58 nowych produktów przy zachowaniu najwyższej jakości i atrakcyjnej ceny.

 Sprzedaż produktów własnych do aptek

 

Media tradycyjne i nowoczesne

Nasze relacje z rynkiem farmaceutycznym budujemy poprzez spójną komunikację za pomocą mediów tradycyjnych – „Magazyn Aptekarski”, „Świat Zdrowia”, „Moje Zdrowie” i nowoczesnych – internetowa strona NEUCA, Portal Farmaceutyczno-Medyczny.

MAGAZYN APTEKARSKI: to miesięcznik skierowany do farmaceutów i lekarzy, zna i czyta go 86% farmaceutów w Polsce.

ŚWIAT ZDROWIA: po raz kolejny został liderem wśród ogólnopolskich miesięczników o zdrowiu przeznaczonych dla pacjentów, osiągając ponadmilionowe czytelnictwo.

MOJE ZDROWIE: to miesięcznik dla pacjentów koncentrujący się na zagadnieniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

NEUCA.PL: serwis relacji inwestorskich Neuca.pl jest laureatem konkursu Złota Strona Emitenta za najlepsze relacje inwestorskie na WWW.

PORTAL FARMACEUTYCZNO-MEDYCZNY:  to źródło wiedzy medycznej dla farmaceutów, lekarzy i pacjentów.

 

Nasz serwis logistyczny

W 2015 roku zrealizowaliśmy ponad 4,5 mln dostaw farmaceutyków do ponad 13 tys. aptek, 2 tys. szpitali i podmiotów obszaru okołozdrowotnego.

Wykorzystaliśmy do tego naszą strukturę logistyczną: 15 magazynów oraz flotę 640 samochodów dostawczych, które w ub.r. przejechały ok. 57 mln km. Ponad 80% dostaw jest realizowanych z wysokowydajnych, automatycznych magazynów centralnych.

W 2015 roku uruchomiony został we Wrocławiu kolejny magazyn centralny, w którym zostały wdrożone procedury przyczyniające się do jego rozwoju, w tym automatyzacji.

W 2015 roku wdrożyliśmy system mobilny zapewniający wiele korzyści wszystkim niezależnym aptekom, m.in. szybkie księgowanie wpłat, śledzenie każdej przesyłki, elektroniczne potwierdzenia dostawy. Dodatkowo wykorzystujemy system monitoringu temperatury on–line. Stabilne podstawy jakościowe procesów magazynowych, jakie uzyskaliśmy dzięki wdrożeniu „5S”, rozwijamy dalej według filozofii „Lean” — dzięki wdrożeniu narzędzi statystycznych (m.in. „takt-time”) osiągnęliśmy bezinwestycyjny wzrost zdolności w zakresie realizacji dostaw (kompletacji), optymalne obciążenie istniejącej infrastruktury oraz kontynuujemy trend poprawy jakości. Magazyn w Toruniu jako pierwszy osiągnął poziom „six sigma” w jakości.

 

NASZE KOMÓRKI WSPARCIA BIZNESU

Sprawne funkcjonowanie Grupy i jej efektywność możliwe są dzięki skonsolidowaniu usług wspólnych dla całej organizacji. Naszą strategię centralizacji obszaru back office realizujemy poprzez Centrum Usług Nowoczesnych, dedykowane podmiotom z Grupy NEUCA. Obejmuje ono Centrum Usług Wspólnych (CUW) oraz Centrum IT (CIT).

1. Centrum IT

CIT zapewnia kompleksową obsługę w szeroko rozumianej dziedzinie IT, a w szczególności w obszarach:

 • wyznaczania kierunków rozwoju w zakresie rozwiązań IT stosowanych w Grupie NEUCA,
 • wdrażania innowacyjnych rozwiązań IT, usprawniających określone procesy biznesowe,
 • rozwoju oprogramowania służącego realizacji celów biznesowych Grupy NEUCA,
 • strategii i architektury IT,
 • wsparcia dla użytkowników,
 • zarządzania aplikacjami biznesowymi,
 • zarządzania infrastrukturą IT i zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych.

2. Centrum Usług Wspólnych

CUW zapewnia kompleksową obsługę spółek Grupy NEUCA według jednolitych standardów w następujących obszarach wspólnych:

 • księgowości i finansów,
 • monitorowania należności i kontroli kredytu,
 • kadrowo–płacowym,
 • administracyjno–inwestycyjnym,
 • controllingu.

Od 2013 roku CUW świadczy usługi nie tylko dla podmiotów aptecznych, ale również podmiotów z innych branż. Zapewnia kompleksową usługę związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w tym obsługę kadrowo–płacową, a także dodatkowe usługi w postaci informacji zarządczej, doradztwa biznesowego i organizacyjnego.