Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

Kluczowe wartości

Góra
Góra

1. Uczciwość

Postępujemy sumiennie i odpowiedzialnie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi (współżycia społecznego). Nasze działanie opiera się na regułach odpowiedzialnego biznesu – zarówno wobec współpracowników, jak i na zewnątrz Grupy.

2. Szacunek

Uznajemy odrębność oraz indywidualność każdego współ­pracownika i klienta. W swoim postępowaniu uwzględniamy wyjątkowość każdej osoby i nie naruszamy niczyjej godności. Poprzez szacunek u innych budujemy swój autorytet i wartość.

3. Satysfakcja klienta

Działamy w sposób jak najbardziej zadowalający klienta, poprzez aktywne rozpoznawanie i zaspokajanie jego potrzeb, pielęgno­wanie dobrych relacji oraz ustawiczne wspieranie jego dzia­łalności.