Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

List Prezesa Zarządu NEUCA SA

Góra
Góra

W 2015 roku, oprócz realizacji celu finansowego, przeprowadziliśmy szereg ciekawych projektów, które otworzyły przed nami nowe perspektywy rozwoju.

Osiągnięty wynik – ponad 102 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych – jest kolejnym dowodem, że potrafimy spełniać obietnice złożone inwestorom. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez codziennej wytężonej pracy nad umocnieniem pozycji lidera na rynku hurtu aptecznego.

Nasze udziały rynkowe są w dużej mierze efektem ścisłych relacji i wsparcia udzielanego niezależnym aptekarzom oraz wiary w słuszność filozofii nieposiadania własnych aptek, czyli niekonkurowania z własnymi klientami. Centrum uwagi naszych działań skupia się właśnie na niezależnych aptekach. Staramy się wspierać je najlepiej w branży i podporządkowujemy temu wszystkie nasze działania.

Ocenę wsparcia udzielanego naszym partnerom odzwierciedlają niezależne wyniki badań satysfakcji klienta. W całym 2015 roku osiągnęliśmy w tym zakresie najlepsze noty w branży i zaprosiliśmy kolejne apteki do uczestnictwa w naszych programach aptecznych. Obecnie bierze w nich udział ponad 1/3 aptek funkcjonujących w kraju.

Unikalne usytuowanie firmy na styku wielu dziedzin rynku zdrowia stwarza nam wyjątkowe możliwości do nieustannego podnoszenia jakości naszej oferty skierowanej do aptek. Znamy naszych klientów i wiemy, jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby. Stąd kolejny krok w rozwoju NEUCA: wyjście do pacjenta, który jest klientem apteki.

Inwestycje w tym obszarze rozpoczęliśmy w 2014 roku, jednak ubiegły rok był pod tym względem prawdziwym przełomem. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy sieci przychodni Świat Zdrowia, w skład której wchodzi obecnie 31 placówek ochrony zdrowia w sześciu województwach. Na ten cel wydaliśmy ponad 47 mln złotych. Dostęp do pacjenta pozwala nam pójść jeszcze krok dalej, bo otwiera przed nami wiele synergicznych obszarów biznesowych względem naszej podstawowej działalności. W ostatnich kwartałach zainwestowaliśmy w trzy firmy zajmujące się badaniami klinicznymi. Zaangażowaliśmy się również w perspektywiczny projekt telemedyczny, który w tym roku zaczniemy komercjalizować. Wciąż nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w zakresie nowych możliwości. Stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i produktów, które mogą podnieść konkurencyjność całej Grupy i wesprzeć niezależne apteki.

Podstawową działalnością NEUCA jest i będzie dystrybucja leków. W tym obszarze, szczególnie w segmencie produktów własnych, widzimy jeszcze duży potencjał do poprawy wyników. W naszym portfolio jest ponad 450 produktów, roczna wartość sprzedaży przekracza 85 mln zł, a wynik netto w tym segmencie stanowi już ponad 15% zysku całej Grupy.

Otwarcie firmy na nowe możliwości sprawia, że w 2016 rok weszliśmy z optymizmem. Oprócz dystrybucji farmaceutyków i sprzedaży produktów własnych pozytywnie na zysk będą wpływać również nasze nowe obszary biznesowe zorientowane na pacjenta.

Podejmiemy kolejne działania, które pozwolą nam na realizację ambitnych celów finansowych, a także zwiększenie wypłacanej dywidendy. Jestem przekonany, że efekty naszej pracy przełożą się na długoterminowy wzrost wartości całej Grupy.

Centrum uwagi naszych działań skupia się na niezależnych aptekach.

Piotr Sucharski
Prezes Zarządu NEUCA SA