Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Góra
Góra

W ubiegłym roku Grupa istotnie poprawiła wyniki finansowe, w pełni wykorzystując efekty synergii z połączenia z ACP Pharma, a także czerpała korzyści z rosnącego rynku hurtu aptecznego. NEUCA skupiała się nie tylko na zwiększaniu zysków, ale przede wszystkim wykonała dużą pracę w zakresie poprawy satysfakcji klienta. To niezależna apteka była, jest i będzie w centrum uwagi Grupy. Ciągły rozwój naszej oferty skierowanej do farmaceutów przyczynia się do poprawy ich kondycji, z kolei coraz lepszy poziom obsługi aptek pozytywnie wpływa na naszą pozycję na rynku.

Jako akcjonariusz odczuwam dużą satysfakcję, że przez 25 lat realizujemy tę samą, spójną strategię niekonkurowania z naszymi klientami — niezależnymi aptekami. Co więcej, strategia ta odnosi sukcesy i jest trafnie dopasowana do panujących trendów rynkowych.

Nasza misja i filozofia jest niezmienna, co nie znaczy, że NEUCA stoi w miejscu. Każdego roku Zarząd Grupy stawia przed biznesem nowe wyzwania, realizując coraz ambitniejsze plany finansowe, a jednocześnie wchodzi w nowe obszary działalności. W ciągu ostatnich lat Spółka nabrała dużego doświadczenia w różnych segmentach rynku ochrony zdrowia. Zdobyliśmy ogromną wiedzę nie tylko na temat hurtowej dystrybucji farmaceutyków, ale również sprzedaży produktów własnych, logistyki, reklamy, informatyki. Dogłębnie poznaliśmy potrzeby aptek i zdecydowaliśmy się dodatkowo je wesprzeć, tworząc usługi dla ich klientów, czyli pacjentów.

Już dwa lata temu zaczęliśmy stawiać w tym kierunku pierwsze kroki, rozpoczynając inwestycje w przychodnie lekarskie. W ubiegłym roku zaangażowaliśmy się natomiast w badania kliniczne i telemedycynę. Pomiędzy nowymi obszarami biznesowymi a naszą dotychczasową działalnością widzimy wiele synergii. Współpraca aptek z firmami prowadzącymi badania kliniczne oraz projektem telemedycznym będą przedsięwzięciami pionierskimi. Jeszcze nikt w Polsce nie łączył kompetencji w tak wielu obszarach rynku ochrony zdrowia. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w innych dziedzinach, także tych, które mogą podnieść poziom konkurencyjności podstawowych segmentów Grupy. Stawiamy na innowacyjność, rozwój nowych technologii, które coraz częściej odgrywają znaczącą rolę na rynku zdrowia na całym świecie.

Staramy się, by NEUCA tworzyła nową jakość w tej branży również w tym zakresie.

Jestem przekonany, że nasze nowe przedsięwzięcia zakończą się sukcesem i zgodnie z zapowiedziami Zarządu w ciągu kilku lat będą miały istotny udział w zysku netto całej Grupy. Moja wiara w te perspektywy opiera się w dużej mierze na kadrze menedżerskiej, która wielokrotnie udowodniła, że potrafi realizować obietnice i realizować nowe przedsięwzięcia.

Unikalna strategia, poprawiające się stale wyniki i ciekawe przyszłościowe projekty sprawiają, że jako inwestor mam długoterminowe plany związane z obecnością w NEUCA. Wierzę, że również w tym roku NEUCA pochwali się dobrymi wynikami i projektami, które przyczynią się do długookresowego wzrostu jej wartości.

Kazimierz Herba
Przewodniczący Rady Nadzorczej
NEUCA SA