Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

Relacje inwestorskie

Góra
Góra

Grupa NEUCA ciągle pracuje nad udoskonalaniem poziomu komunikacji z inwestorami i zdecydowanie wychodzi poza ramy obowiązków, jakie na spółki nakładają przepisy dotyczące polityki informacyjnej firm giełdowych.

Spółka systematycznie raz na kwartał organizuje konferencje wynikowe oraz bezpośrednie spotkania z akcjonariuszami. Odbywają się ich dziesiątki, zarówno w ramach indywidualnych kontaktów, jak również poprzez uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez polskie domy maklerskie.

Zarząd NEUCA stawia na regularną komunikację nie tylko z funduszami inwestycyjnymi czy emerytalnymi, ale także inwestorami indywidualnymi. To właśnie głównie z myślą o nich w ostatnich latach Spółka wdrożyła nowe rozwiązania pozwalające na bardziej efektywną komunikację. Dwa razy do roku przeprowadzamy internetowe spotkania w formie czatu, które skupiają uwagę ponad 200 inwestorów.

Kolejną formą komunikacji pomiędzy konferencjami wynikowymi, bezpośrednimi spotkaniami oraz czatami jest newsletter inwestorski, który z miesiąca na miesiąc ma coraz więcej subskrybentów. Od początku 2016 roku newsletter poszerzył się o podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących rynku ochrony zdrowia, a szczególnie hurtu aptecznego. Rozwijając komunikację z inwestorami, Spółka nie ustaje w pracy nad poprawieniem funkcjonalności strony internetowej, tak by stanowiła ona możliwie obszerne źródło informacji o biznesie. W ubiegłym roku powstała na stronie korporacyjnej „piguła informacyjna”, w której zawarte są wszystkie najważniejsze dane dotyczące Grupy NEUCA, związane z jej obecnością na giełdzie. Spółka zdecydowała się również na innowacyjne prezentowanie podsumowania wyników za pomocą filmu. W ramach rocznego i półrocznego podsumowania na stronie internetowej zaczął pojawiać się komentarz wideo dotyczący wyników, prezentujący jednocześnie różne obszary działalności firmy.

W kręgu naszego zainteresowania są także inwestorzy zagraniczni, którzy spotykają się z Zarządem Spółki w Polsce. Jeden z nich — norweski państwowy fundusz emerytalny — posiada istotny pakiet akcji firmy.

Niezmiennie wiele uwagi poświęcamy również komunikacji z analitykami — liderami opinii wśród inwestorów zainteresowanych naszą branżą. Stawiamy na aktywny dialog z tą grupą i z roku na rok poszerza się grono domów maklerskich piszących o naszej Spółce. Wdrażamy też nowe rozwiązania ułatwiające inwestorom kontakt ze Spółką.

„Rekomendujemy kupowanie akcji NEUCA ze względu na oczekiwany wzrost wolnych przepływów pieniężnych. Dzięki przejęciu ACP Pharma NEUCA umocniła pozycję najsilniejszego gracza w kanale aptecznym oraz wzmocniła swoją pozycję zakupową. Marki własne będą zwiększać swoją pozytywną kontrybucję do wyników, czego konsekwencją będzie poprawa rentowności w Grupie. Dobre zarządzanie kapitałem obrotowym przekłada się na niewielki dług, a planowane zakończenie procesu inwestycji w przychodnie uwolni wolne przepływy pieniężne, które dadzą potencjał do wzrostu dywidendy lub wznowienia akwizycji”.
Fragment Raportu sektorowego Domu Maklerskiego PKO BP z listopada 2015 roku dotyczącego dystrybucji farmaceutyków.

„Inwestorzy powinni skupić się na perspektywach wzrostu rynku hurtu aptecznego, zwłaszcza w kontekście działań spółek zmierzających do poprawy efektywności operacyjnej w 2016 r. Szczególną uwagę powinni zwrócić na wyniki Grupy NEUCA, w tym jej nowe inicjatywy biznesowe. Są one rozwiązaniem na osiągnięcie wzrostu w kolejnych latach przy ograniczonym potencjale możliwości na rynku dystrybucji farmaceutyków”.
Fragment Raportu Domu Maklerskiego BZ WBK z grudnia 2015 roku
dotyczącego strategii inwestycyjnej na 2016 rok.

Akcjonariat

  Akcjonariusz
Liczba akcji
Procentowy udział
1 Kazimierz Herba (wraz z podmiotami zależnymi) 1 060 631 23,84%
2 Wiesława Herba 1 005 240 22,59%
3 FPT Foundation (poprzez SORS Holdings Limited) 470 000 10,56%
4 NEUCA SA 38 180 0,86%
5 Rząd Norwegii 116 371 2,62%
6 Pozostali − liczba akcji 1 758 580 39,53%
  Razem 4 449 002 100%

Rekomendacje analityków

  Cena docelowa
Data wydania
Instytucja
kupuj 398 06.11.2015 DM PKO BP
kupuj 403 17.08.2015 DM BZ WBK
kupuj 338 30.07.2015 DM BOŚ
kupuj 326,5 19.04.2015 DM BOŚ
trzymaj 285,5 17.02.2015 DM BOŚ
kupuj  377 16.02.2015 DM BZ WBK
trzymaj 271 12.12.2014 DM TRIGON SA
kupuj 339,18 04.12.2014 BM BGŻ SA
kupuj 265 01.09.2014 DM BOŚ
trzymaj 278,5 21.07.2014 DM BOŚ
kupuj 314,12 30.05.2014 BM BGŻ SA
kupuj 297,6 19.05.2014 DM IDM SA
kupuj   28.04.2014 CITIGROUP
sprzedaj 125 07.04.2014 ERSTE BANK
kupuj 365 30.01.2014 DM BZ WBK SA