Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

Strategia personalna

Góra
Góra

Partnerstwo w biznesie

Pracownicy Grupy NEUCA są filarem, na którym oparty jest rozwój organizacji. Dążymy ustawicznie do zwiększania zaangażowania naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że właśnie dzięki nim — ich talentom, doświadczeniu i zaangażowaniu — będziemy w stanie zrealizować ambitne cele biznesowe i zapewnić organizacji trwały wzrost.

We wszelkich działaniach kierujemy się zasadą partnerstwa dwóch stron — firmy i ludzi — osiągając korzyści biznesowe, a jednocześnie będąc uczciwym wobec pracowników.

 

 Pracownicy

Cenimy indywidualność naszych pracowników. Tworzymy dla nich wyjątkowe miejsca pracy, aby mogli nieustannie rozwijać swoje kompetencje, poszerzając wiedzę i nabywając nowe doświadczenia.

Proponujemy pracownikom przyjęcie odpowiednich ról w organizacji, dzięki którym na bazie swoich talentów, kompetencji i aspiracji będą skutecznie realizować postawione przed nimi cele. Pozostawimy im przestrzeń i swobodę do działania.

Tworzymy dla pracowników środowisko zdrowej rywalizacji, doceniając ich oraz inwestując w najlepszych i nieprzeciętnych. Chcemy, aby każdy skupiał się na oczekiwanym rezultacie swojej pracy oraz był odpowiedzialny za rozwój własnych kompetencji. Oczekujemy od każdego znajomości strategii oraz rozumienia istoty swojej roli w organizacji.

 

 Menadżerowie

Od menedżerów oczekujemy więcej. Nasza kadra zarządzająca jest wzorem dla pracowników. Obowiązkiem każdego menedżera jest wspieranie pracownika i troszczenie się o niego.

Menedżerowie realizując strategię biznesową, odpowiedzialni są za optymalne wykorzystanie talentów i potencjału swoich pracowników.

To podstawa efektu synergii zasobów ludzkich, zgodnie z którym wynik współdziałania zespołów (pracowników o różnorodnych talentach i kompetencjach) jest większy niż suma wysiłków poszczególnych jego członków.

Tworzymy kulturę organizacji na bazie wartości i kompetencji ogólnofirmowych.