Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

Usługi na rynku zdrowia

Góra
Góra

ILC to należąca do Grupy NEUCA firma informatyczna, która powstała w 1991 roku.

Zajmuje się tworzeniem oprogramowania, informatyzacją przedsiębiorstw i firm związanych z branżą farmaceutyczną, medyczną oraz handlowo–usługową.

DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Spółka kontynuowała rozwój zaawansowanych platform komunikacyjnych i raportowych dla rynku farmaceutycznego. Pozwoliło to Grupie NEUCA wprowadzić nowe oferty biznesowe przeznaczone dla niezależnych aptek. W 2015 roku zakończono realizację projektu informatycznego dla kanału B2B2C. Jest to pierwszy tak złożony projekt realizowany w Grupie NEUCA — skierowany jest do konsumenta, a wspierający biznes niezależnych aptek.

Wyprodukowana w poprzednim roku platforma integracyjna osiągnęła pełną zdolność produkcyjną i tym samym umożliwiła bezbłędne identyfikowanie produktów w programach rynkowych. Poprawiło to wymiernie jakość raportowania i rozliczeń, zwiększając satysfakcję klientów Grupy NEUCA.

DLA BRANŻY DETALICZNEJ

W branży detalicznej ILC kontynuowało współpracę ze swoimi strategicznymi klientami, realizując duże projekty rozwojowe.

W 2015 roku rozpoczęto sprzedaż i wdrożenie nowej platformy sprzedażowej. Produkt ten od samego początku cieszy się uznaniem za łatwość wdrożeń, niewielkie wymagania systemowe, wszechstronne funkcjonalności i przemyślaną architekturę dostosowaną do potrzeb zróżnicowanego rynku detalicznego.

 

Usługi reklamowe – wielokanałowy i wielonarzędziowy pharmamarketing

Rok 2015 to okres intensywnego rozwoju oferty wielokanałowego pharmamarketingu przez agencję NEKK. Dzięki nowym akwizycjom Grupy NEUCA NEKK poszerzył ofertę dotarcia o kolejne grupy docelowe, takie jak lekarz, pacjent przychodni, pielęgniarka, tworząc tym samym przewagę rynkową nieosiągalną dla innych agencji pharmamarketingowych. W efekcie tych działań portfolio klientów oraz liczba prowadzonych projektów znacznie się zwiększyła – do grona stałych klientów (Angelini, Herbapol Poznań, Bioton, Roche, Bayer, USP) dołączyli nowi: Stada, Lohmann, BeOrganic, Lifescan, Voerwag, Sandoz. Oprócz zmiany ilościowej agencja dokonała skoku jakościowego, zapewniając wysoko oceniane przez producentów farmaceutycznych wsparcie strategiczne, projektowe i programowe, przekładające się bezpośrednio na efekty sprzedażowe promowanych produktów.

NEKK realizuje strategię Grupy NEUCA i uczestniczy w intensywnym jej rozwoju, wdrażając projekty pharmamarketingowe opierające się na nowych narzędziach i kompetencjach:

  • Pharmpedia.pl — platforma do webinariów umożliwiająca dotarcie do farmaceutów i lekarzy z interaktywną i personalizowaną treścią edukacyjną lub promocyjną,
  • Pfm.pl — branżowy portal wzbogacany o nowe, profesjonalne treści i funkcjonalności,
  • publikacje multimedialne zastępujące tradycyjne materiały drukowane.

Agencja brała też udział w kluczowych projektach Grupy NEUCA, np. komunikacji działań Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki, w licznych nowych wdrożeniach i rebrandingu portfela produktów własnych, akcjach lojalnościowych i promocyjnych kierowanych do całego rynku aptecznego w Polsce.

Znaczące zmiany w 2015 roku:

  • nowe narzędzia pharmamarketingowe w portfolio NEKK (Pharmpedia.pl, komunikacja do lekarzy),
  • rozbudowa zespołu o obszar kompetencji marketingu internetowego i medycznego,
  • bardzo wysoki odsetek wygranych przetargów (ponad 80% ogółu przetargów, w których agencja wzięła udział).

 

Usługi dla pacjenta

Misja Grupy NEUCA w obszarze pacjenta

Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Tworząc wartość dla pacjenta poprzez szereg synergii, umacniamy relację z naszym strategicznym klientem – niezależną apteką.

Rozwijamy spójną strategię wokół dostępu do wiedzy, produktów i usług dla pacjenta.

  • Umożliwiamy pacjentom dostęp do wysokiej jakości informacji i wiedzy (opieka w przychodniach).
  • Zapewniamy dostęp do produktów i usług medycznych (produkty własne i badania kliniczne).
  • Poprawiamy jakość życia i rozwiązujemy problemy zdrowotne pacjentów (rozwiązania telemedyczne).

Dzięki synergiom rozbudowujemy sumę korzyści, jaką oferujemy niezależnym aptekom, podnosząc ich konkurencyjność.

Osiągamy pozytywny efekt finansowy na poziomie marży.

Uzyskujemy znaczący efekt finansowy w postaci kontrybucji do zysku netto Grupy widoczny w perspektywie trzech lat.

Przychodnie lekarskie

W roku 2015 NEUCA MED pozyskała kolejne przychodnie lekarskie. Obecnie tworzy ją sieć 31 placówek w 6 województwach, gdzie świadczone są usługi dla blisko 80 tys. pacjentów. Miesięcznie udzielamy ok. 25 tys. porad specjalistycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczymy również usługi dla 17 tys. pracowników w zakresie medycyny pracy.

Współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi (m.in. PZU, ALLIANZ, MEDICA, SIGNAL, GENERALI), a w ramach współpracy z operatorami medycznymi (LUX MED, MEDICOVER, ENEL-MED, POLMED) obsługujemy pacjentów posiadających abonamenty zdrowotne w tych firmach.

Od tego roku posiadamy również własny system informatyczny do obsługi przychodni − Mediporta, który jest też komercyjnie udostępniany innym podmiotom medycznym.
W roku 2016 planowany jest dalszy rozwój sieci przychodni lekarskich.

Badania kliniczne

Spółka w 2015 roku kupiła trzy firmy działające na rynku badań klinicznych: Clinport, Bioscience i Medica Pro Familia. W sumie prowadzimy 8 ośrodków badań klinicznych w Polsce.

Telemedycyna

W skład Grupy w ubiegłym roku weszła również spółka Diabdis realizująca projekt telemedyczny z zakresu diabetologii, który zaczniemy komercjalizować w 2016 roku.

E-commerce

W połowie stycznia 2016 roku do Grupy dołączyła spółka Ortopedio.pl, która jest platformą sprzedażową, zajmującą się dystrybucją sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.